fbpx

CLÁUSULA DE CONSENTIMENTO ADAPTADA AO REGULAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Alquilovers. Propietario de esta páxina web

CIF B86963303

Poeta Aurora de Albornoz, 29010 Málaga

Correo Electrónico: info@alquilovers.com

Contacto Delegado de Protección de Datos: DPD@alquilovers.com

Quen pode ser destinatario da  comunicación de datos?

Axentes da Propiedade Inmobiliaria e axencias colaboradoras, como encargadas do tratamento

No caso de que formalices un contrato de aluguer, os teus datos personais comunicaranse ao propietario da vivenda, identificado no mesmo contrato, e que será o novo responsable do tratamento.

Cales son as finalidades principais do tratamento dos teus datos?

1.- Atender solicitudes de información

Empregaremos os teus datos directamente ou a través de Axentes da Propiedade Inmobiliaria e axencias colaboradoras que actúan como encargados do tratamento, para atender calquera solicitude de información que nos fagas.

2.- Xestionar o envío de información comercial

Se das o teu consentimento para que che enviemos publicidade, utilizaremos os teus datos para remitirte comunicacións comerciais relativas ao sector inmobiliario que consideramos que poden ser do teu interese por cualquer medio, automatizado ou non (correo, SMS, MMS, fax, Internet, teléfono…) a través da marca comercial Alquilovers.

3.- Elaboración de perfís

Coa fin de personalizar as ofertas, en ocasións elaboramos perfís comerciais coa información dos destinatarios da que dispoñemos (idade, sexo, lugar de residencia, intereses manifestados…).     

4.-Realización de campañas telefónicas de control interno e calidade.

Se das o teu consentimento, poderemos contactarte para realizar campañas de calidade e control interno. Os datos personais recollidos a través destas campañas só utilizaranse a efectos de control e mellora das condicións do servizo. En ningún caso os teus datos personais serán comunicados a terceiros.

5.-Xestionar as túas solicitudes de reservas

Cando reservas un inmobre empregamos os teus datos para contactarte e concertar unha visita. No caso de que facilites os teus ingresos estimados, esta información utilizará exclusivamente para personalizar a oferta.

6.-Xestionar a visita dun Inmobre.

Se queres visitar un inmobre, necesitamos os teus datos personais para poder concertar o día e hora da visita.

7.-Formalización do contrato de aluguer.

Para poder formalizar o contrato de aluguer necesitamos datos personais. Solicitaranse só aqueles datos que sexan necesarios por motivos legais ou contractuais. A información de tipo económico permítenos personalizar a oferta de inmobres conforme a túa capacidade de pago.

Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos proporcionados conservaranse mentres non nos solicites que sexan suprimidos e, en calquera caso, pasados 3 anos dende que outorgaches o consentimento.

No caso de que finalmente formalicemos o contrato de aluguer, conservaremos os teus datos personais mentres estea en vixencia o contrato e suprimiranse cando prescriban as accións legais derivadas de dito contrato e do tratamento dos datos personais, conforme aos prazos legais de conservación.

Cal é a lexitimade para o tratamento dos teus datos?

As finalidades recollidas nos puntos 1-2-3-4-5 e 6 están lexitimadas no teu consentimento. A finalidade recollida no punto 7 está lexitimada na execución dun contrato ou relación precontractual, no  consentimento e no cumprimento de obligacións legais.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre si en ALQUILOVERS estamos tratando datos persoais que afecten ou non.

Tes dereito a acceder aos teus datos personais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para as fins para as que foron recollidos.

En determinadas ocasións, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, en cuxo caso os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións e outros supostos contemplados na  Lei.

En determinadas circunstancias e por motivos vencellados coa túa situación particular, poderás opoñerte ao tratamento dos teus datos. ALQUILOVERS deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio de defensa de posibles reclamacións.

No caso de exercer o dereito de oposición ao envío de publicidade, os teus datos deixarán de ser tratados con esa finalidade.

Tes dereito á portabilidade dos teus datos.

Así mesmo, tes dereito a retirar en cualquera momento o consentimento prestado para as fins do tratamento a que se destinan os teus datos personais.

Para o exercicio dos teus dereitos podes dirixirte a nós, ALQUILOVERS, indicando o teu nome, apelidos, dirección e acompañado dunha copia do teu documento oficial de identificación. Por e-mail a: lopd@alquilovers.com indicando a referencia LOPD/Alquilovers   

Informámosche do dereito que te asiste a presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Información adicional

Menores de idade.

Os menores de 14 anos deben absterse de facilitarnos os seus datos personais.